Børn får Facebook profil allerede fra fosterstadiet

Indenfor de seneste år er 3D-scanninger, som i detaljer viser det ufødte barns ansigt og krop, nærmest eksploderet, skriver avisen 24 timer. På private jordemoderklinikker kan kommende forældre for ca. 1.000 kroner købe sig til film og digitale billeder af det ufødte barn.

Fostre med egen facebook profil og hjemmeside
Allerede inden fødslen får barnet sin offentlige identitet og berømmelse, og det sker tit ved hjælp af egen hjemmeside eller facebook profil. Det er i dag ikke unormalt, at forældrene vælger at scanne fostret hyppigt gennem graviditeten, for derefter at uploade billeder og film af det ufødte barn på facebookprofiler og egne hjemmesider.

Ifølge kulturforsker Charlotte Kroløkke fra Syddansk Universitet, der har forsket i brugen af 3D-scanninger for gravide, hænger tendensen tæt sammen med vores stigende behov for selviscenesættelse.

“Barnet er berømt allerede inden fødslen. For nogen kan de forekomme underligt, men for dem, der vokser op med Facebook og Twitter, er det helt naturligt at være på. Teknologien giver os ganske enkelt mulighed for at vise andre den glæde og forventning, som man selv oplever i forbindelse med graviditet”, fortæller Charlotte Kroløkke.

Klinikker melder om voksende efterspørgsel
Jordemoderklinikken Zilstorff & Bjerregaard, der som de første i Danmark startede med at tilbyde 3D-scanninger, bekræfter over for 24timer, at efterspørgslen er støt voksende.

“Der er kommet rigtig mange klinikker på markedet. Jeg tror nu nok, at det med selviscenesættelsen er en sidegevinst. Kommende forældre kommer først og fremmest for at vide, at barnet er raskt, men når de så ser barnet på film og billeder, bliver de jo stolte og får lyst til at vise det til hele verden,” siger medejer Pia Zilstorff.

Udbredt forvirring om 3D-scanningerne kan skade barnet
I USA og Canada fraråder myndighederne 3D-scanninger af gravide. Og i 2007 advarede Den Europæiske Komite for Medicinsk Ultralyds Sikkerhed om, at der endnu var for lidt sikker viden om effekten af ultralyd på fostre, og at risikoen for påvirkning af fosterets hjerne ikke kan udelukkes.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen siden 2007 haft sagkyndige på sagen, men mener ikke, at der er grund til at advare mod de private 3D-scanninger. Omvendt får det udbredte fænomen heller ingen lovprisninger med på vejen fra den danske sundhedsstyrelse.

Jordemoderforeningen: Hyppige scanningstilbud er ikke i orden
Hos den danske jordemoderforening er man af den opfattelse, at holdningen til at udbyde scanning er blevet for lemfældig.

“Jordemoderscanningsklinikker gør helt sikkert et godt stykke arbejde. Men det gode arbejde består for mig også i at vise mådehold. Hyppige scanningstilbud er ikke i orden. Graviditet handler også om at vente, og der er mange andre måder at komme tættere på sit barn, end blot at se på billeder af det”, udtaler Jordemoderforeningens formand Lillian Bondo til avisen 24timer.

Lillian Bondo efterlyser klarere faglige og etiske regler for, hvordan og hvor ofte der bruges ultralyd under graviditeten.

Ved vi nok om konsekvenserne ved hyppige ultralyds scanninger?

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen:

“Jeg siger udtrykkeligt ikke, at der er grund til at være bange, jeg stiller blot det simple spørgsmål, om vi kender konsekvenserne fuldt ud af at tilbyde de her scanninger i det omfang, som vi gør i dag. Der bør være fælles overvejelser inden for branchen”.

Pia Zilstorff, klinikejer der tilbyder 3D-scanninger:

“Vi bruger akkurat den samme mængde ultralyd som ved de 2D-scanninger, gravide får tilbudt på sygehuset. Alle de undersøgelser, jeg har læst, dokumenterer, at der ikke er nogen risiko forbundet med 3D-scanninger. Omvendt er jeg overbevist om, at jeg kunne lave en undersøgelse, der viste, at 3D-scanninger modvirker fødselsangst og fødselsdepressioner.”

Sundhedsstyrelsen er stadigvæk i gang med et større projekt, som skal se på ikke-lægers anvendelse af elektriske apparater i forbindelse med 3D scanninger. Selv om undersøgelsen ikke er afsluttet, mener Sundhedsstyrelsen ikke, at der er grund til at advare mod private 3D scanninger. På den anden side er Sundhedsstyrelsen af den opfattelse, at der skal ligge en sundhedsfaglig indikation til grund for sådan en undersøgelse.

3D ultralyds optagelse af et foster i 31. uge

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Deltag i debatten...

Her kan du skrive en kommentar eller en anmeldelse af artiklen

Hvis du ønsker at få vist dit billede eller jeres logo sammen med kommentaren/anmeldelsen, så anskaf en gravatar!